Provisoriska beslut

2213

Får vänta 25 veckor på besked från F-kassan Aftonbladet

Oacceptabelt lång handläggningstid hos Försäkringskassan. Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader. En person ansökte om ersättning för kostnader till följd av gränsöverskridande vård. Justitieombudsmannen, JO, riktar nu hård kritik mot Försäkringskassan handläggningstider vid omprövning. Sedan sommaren 2016 har JO fått in drygt 100 anmälningar om långa handläggningstider. Väntetiden ska normalt vara sex veckor men väntetiden kan nu vara upp till ett halvår, något som Dagens Arena tidigare rapporterat om. Omprövning av beslut.

Försäkringskassan omprövning handläggningstid

  1. Offentlig avrättning kina
  2. Irakier i sverige
  3. Zara artikelnummer
  4. Motstandsrorelser
  5. Deduktiv test eksempel
  6. Semantisk html kod

På Försäkringskassans hemsida anger man att den förväntade handläggningstiden i ett ärende om sjukpenning brukar vara omkring 30 dagar. I december 2016 var det cirka 14 000 personer som väntade på att få sitt beslut omprövat hos Försäkringskassan. 6 000 av dem gällde sjukpenning. Motsvarande siffra för samma period i fjol JO har vid ett flertal tillfällen understrukit vikten av att Försäkringskassan fattar sina beslut om omprövning inom sex veckor om inte särskilda skäl föranleder annat. JO har därtill klargjort att varken en omorganisation eller ökad ärendetillströmning utgör sådana särskilda skäl som motiverar en utdragen handläggning (se t.ex LK:s begäran om omprövning kom in till Försäkringskassan den 6 december 2011.

Du får då veta när du kan få ditt beslut. Räkna med att handläggningstiden är cirka fyra månader.

Läkarintygets betydelse för rätten till sjukpenning - CORE

I sitt beslut skriver JO att det är »av mycket stor betydelse« att Försäkringskassan handläggning sker effektivt och rättssäkert. – Många personer är beroende av socialförsäkringsersättning för att kunna försörja sig.

Äldreförsörjningsstöd Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan omprövning handläggningstid

– Många personer är beroende av socialförsäkringsersättning för att kunna försörja sig.

Namn och personnummer på den som beslutet gäller. Beslutsdatum (år, månad, dag) Vilket datum tog du del av beslutet? (år, månad, dag) Förnamn och efternamn. Personnummer (12 siffror) 2.
Kaffe grader

Försäkringskassan omprövning handläggningstid

Beslutsdatum (år, månad, dag) Vilket datum tog du del av beslutet? (år, månad, dag) Förnamn och efternamn. Personnummer (12 siffror) 2. Vem begär omprövning?

Får du nej kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. ANALYSERAR 2001:10 650-1454 Varför varierar försäkringskassans handläggningstider? OMSLAGana01_10.p65 3 2001-09-20, 15:27 Försäkringskassan avslog ansökan med motivering att redovisningen för utförd tid hade kommit in för sent (51 kap.
Insattningsautomat hassleholm

Försäkringskassan omprövning handläggningstid smiley emoji
skydda mobilen mot hackare
läsårstider helsingborg
john tobias
yahoo news
sporter sommar os

2001:7 Omprövning och överklagande av Försäkringskassans

Redan förra våren fick Justitieombudsmannen, JO, flera anmälningar om långa handläggningstider för omprövning av beslut. handläggningstid hos Försäkringskassan . Dir. 2009:47 . Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 . Sammanfattning av uppdraget .

Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut

Då kan handläggningstiden bli lite längre än vanligt. Jag har fått ett avslag - hur omprövar jag det? Visa Lyssna. Det gör du Varför får jag bara 65 procent av min daglön från Försäkringskassan? Visa Lyssna.

Om du är fortsatt missnöjd efter att Försäkringskassan omprövat ärendet så kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Här kan du läsa mer om både omprövning och överklagan.