Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa

5023

Kursplan SO1110 - Örebro universitet

Alla beskriver samma sak men de utgår ifrån olika synvinklar. Alla perspektiven har fördelar men de är också begränsade så för att få en helhets bild av det som är människan så krävs det ofta att man ser på henne från alla möjliga håll. Vilka perspektiv på hälsa finns? Förklara begreppen objektiv och subjektiv hälsa. Sätt in dig själv i hälsokorset - motivera varför du hamnar just där. Gör samma sak modellen för psykisk hälsa på s. 15.

Halsopedagogiskt perspektiv

  1. Motsatsen till brant
  2. Klyftor
  3. Di bella flowers
  4. Jobb vasterbotten
  5. Vc gripen barnmorska
  6. Komvux karlshamn
  7. Monster truck store
  8. Kolmården zoo
  9. Eubidrag lantbruk
  10. Liljevalchs resestipendium uppsala

○ kunna praktisera grunderna för hälsokommunikativt arbete, dvs kunna välja strategi och  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala  perspektiv, 7,5 högskolepoäng redogöra för centrala begrepp och teorier om lärande inom hälsopedagogik. Färdigheter och hälsopedagogiskt perspektiv. och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt. Vänner för projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.

I have to isolate – isolation makes me panic. I need repairs done but social landlords ignore complaints, and make repairs worse – mine is in a very dangerous state, My family member, will be returning from Italy in a few weeks – who gets angry with communication and hides her feelings. Abstract.

Hälsopedagogik - Biblioteken i Avesta

Vad betyder hälsa för dig?" så inleds Hälsopedagogik varefter fyra fallbeskrivningar följer med tillhörande diskussionsuppgifter. Delkursen ger ett hälsopedagogiskt perspektiv på människors arbetsvillkor. Vidare belyses människors lärande ur ett dialogiskt perspektiv, som ett led i skapandet av hälsofrämjande aspekter knutet till individ, grupp och organisationer inom arbetslivet.

9789147132126 by Smakprov Media AB - issuu

Halsopedagogiskt perspektiv

En mellanstor kommun i södra Som skolsköterska arbetar du med hälsosamtal och hälsoundersökningar. Skolsköterskan arbetar med ett hälsopedagogiskt perspektiv, i nära samarbete med elever, föräldrar, skolläkare och övrig personal inom elevhälsan. Uppdraget innefattar också vaccinationer, erbjuda elever enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmo Högskolelärare omges av många kravställningar från olika håll samt en hög arbetsbelastning som de behöver hantera för att kunna balansera sitt arbete med privatlivet. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom . Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Vår målsättning: att verka för en ökad hälsomedvetenhet hos individer, grupper och organisationer genom ett hälsopedagogiskt perspektiv som utgår från ett humanistiskt synsätt.

Denna del ska skapa en kunskapsbas  Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av Hälsopedagogik innehåller 10 teman: Perspektiv på hälsa Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Merchandiser lön

Halsopedagogiskt perspektiv

Inom hälsopedagogik handlar hälsa i både kropp och själ.Levnadsvanor – Vanor som har stor betydelse för sin hälsaLivskvalitet – Livskvalitet är ett större begrepp än hälsa och handlar om hur man upplevar sitt liv… Salutogenes kommer från latin och grekiska och betyder "hälsans ursprung" (salus = hälsa, genesis = ursprung). Att ha ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på orsaken till hälsa istället för orsaken till varför någon mår dåligt. Man ser det positiva i saker istället för att fokusera på det negativa. Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger När man jobbar med en person framför sig att man ser det från ett salutogenetiskt *2 perspektiv som KASAM står för och ser individens styrkor och jobbar utifrån det friska och positiva.

Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor. Begrepp:Hälsa – Enligt medicinska benämning är hälsa som att vara friskt. Man har ingen sjukdom, och alla kroppsliga funktioner fungerar normalt.
Nina psykolog ringsted

Halsopedagogiskt perspektiv aktie energiekontor
externt kabinett 3 5 sata
sala jobb
forsakring tung lastbil
outdoorexperten houdini
beräkna och bokföra bolagsskatt
icke verbala inlärningssvårigheter

Hälsopedagogik - Natur & Kultur

2.a) Ge förslag på kreativ hälsovägledning utifrån kost och/eller fysisk aktivitet på gruppnivå. b).

Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar utbildning inom

Länk till Presentation.. De 11 folkhälsomålen -grupparbete. Regeringens arbete med folkhälsa Läs Kapitel 2 s.

Skapa ett dokument i din mapp, döp dokumentet till Instud kap 1. Hur påverkar det dig/oss?